Gửi các chiến hữu đã từng tải Eng Breaking free như mình

Gửi những người anh em thiện lành, Chắc các ông cũng từng như tôi, bỏ tiền ra nạp thẻ chơi game, mua đồ event cho nhân vật trong game thì không tiếc. Nhưng bảo bỏ tiền ra mua sách, mua chương trình học thì “lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa”, cảm thấy phí phạm vô cùng. Vào vấn …