Tất tần tật về Trợ động từ trong tiếng Anh

Trợ động từ (auxiliary verbs) là các các từ được theo sau bởi một động từ khác để tạo thành một câu hỏi, câu phủ định, thể bị động, thể nhấn mạnh hay hình thành một số thì (tenses), cách (mood) nào đó. Có 12 trợ động từ trong tiếng Anh: be, have, do, can, shall, will, may, must, need, …