Cấu Trúc Enough To: Trọn Bộ Kiến Thức Cần Biết

Cấu trúc enough to góp mặt khá nhiều trong các bài thi tiếng Anh từ thi giữa kỳ cho đến cuối kì, các bài thi IELTS, TOEIC đều có cả. Trong những thông tin dưới đây, hãy cùng điểm lại tất tần tật về cấu trúc enough to từ ý nghĩa cho đến cách dùng bạn nhé!

1. Cấu trúc enough to là gì? Dùng trong hoàn cảnh nào

Trong tiếng Anh, “enough” có nghĩa là đủ, đủ để làm một việc nào đó. Tất nhiên, cũng còn phụ thuộc vào ngữ cảnh mà nét nghĩa của “enough” sẽ linh hoạt thay đổi cho phù hợp. Đôi lúc, “enough” được dùng để chỉ về kích thước của một sự vật có vừa không hay nói về số lượng một hay nhiều vật thể có đủ không.

Ví dụ:

 • I don’t have enough time to finish all my homework. 
  (Tôi không có đủ thời gian để làm tất cả bài tập về nhà của mình)

2. Cách dùng cấu trúc enough to

Kết hợp và sung thêm ý nghĩa cho enough to chúng ta có thể dùng danh từ, tính từ hay cả trạng từ nữa. Với từng từ loại, cách dùng, thứ tự trong câu cũng sẽ khác nhau.

2.1. Cấu trúc enough to kết hợp tính từ

Nếu đi cùng với enough là một tính từ thì tính từ này sẽ được đặt ngay trước nó và kế tiếp là động từ ở dạng nguyên thể có to (to-V).

Công thức tổng quát khi enough kết hợp với tính từ như sau:

S + tobe (not) + adj + enough + (for sb) + to V….: (không) đủ để ai đó làm gì…

Ví dụ:

 • John is not old enough to drive a car.
  (John chưa đủ tuổi để lái ô tô.)

2.2. Cấu trúc enough to kết hợp trạng từ

Nếu đi cùng với enough là một trạng từ thì trạng từ này sẽ được đặt ngay trước nó và kế tiếp là động từ ở dạng nguyên thể có to (to-V).

Công thức tổng quát khi enough kết hợp với trạng từ như sau:

S + V + Adj (trạng từ) + enough + (for sb) + to V

Ví dụ:

 • He ran fast enough to keep up with the last train. 
  (Anh ta đã chạy đủ nhanh để theo kịp chuyến tàu cuối cùng.)

2.3. Cấu trúc enough to với danh từ

Nếu đi cùng với enough là một danh từ thì danh từ này sẽ được đặt ngay sau nó và kế tiếp là động từ ở dạng nguyên thể có to (to-V).

Công thức tổng quát khi enough kết hợp với danh từ như sau:

S + V + enough + noun + (for SB) + to V-inf

Ví dụ:

 • Mary and her husband have enough money to buy a car.
  (Mary và chồng cô ấy đã có đủ tiền để mua ô tô.)

2.4. Lưu ý khi sử dụng cấu trúc enough

Khi sử dụng cấu trúc enough bạn học cần lưu ý một số trường hợp dưới đây:

 1. Nếu đi liền trước tính từ, trạng từ trong câu là “too, so, very, quite, extremely…” và trước danh từ có “many, much, a lot of, lots of” thì khi chuyển sang câu có enough phải lược bỏ đi

Ví dụ:

 • She is very tall. She can become a model. (Cô ấy rất cao. Cô ấy có thể trở thành người mẫu.)
  => She is tall enough to become a model. (Cô ấy đủ cao để trở thành người mẫu.)
 1. Nếu câu sử dụng “enough” và chúng có chung chủ ngữ thì bỏ “for sb” trong cấu trúc chung.

Ví dụ:

 • Mary is intelligent. She can become an excellent teacher.
  => Mary is intelligent enough to become an excellent teacher.
  (Mary đủ thông minh để trở thành 1 cô giáo tuyệt vời)
 1. Khi hai câu được liên kết với nhau bởi “enough”, câu thứ hai có tân ngữ trùng với chủ ngữ của câu thứ nhất thì lược bỏ phần tân ngữ.

Ví dụ:

 • The water is quite hot. I can’t drink it now. (Nước khá là nóng. Tôi không thể uống nước bây giờ.)
 • The water isn’t cool enough for me to drink now. (Nước không đủ mát để tôi uống lúc này.)

Một số cấu trúc câu đặc biệt với có nét nghĩa tương đồng với cấu trúc enough

Cấu trúc too to

S + be/V + too + adj/adv + (for somebody) + to V

Ví dụ:

The weather is too bad for us to go swimming. (Thời tiết quá xấu đến mức chúng tôi không thể đi bơi.)

=> The weather isn’t good enough for us to go swimming. (Thời tiết không đủ tốt để đi bơi)

Xem thêm chi tiết về cấu trúc too to

Cấu trúc với “…so…that…”

Với tính từ/trạng từ:

S + be/V + so + adj/adv + that + S + V….

Với danh từ đếm được:

S + V+ so many/ few + plural/ countable noun + that + S + V….

Với danh từ không đếm được:

S + V + so much/ little + uncountable noun + that + S + V….

Ví dụ:

 • The book is so interesting that I couldn’t stop reading. (Cuốn sách quá hay đến nỗi mà tôi không thể ngừng đọc nó.)
 • The book is interesting enough for me to read. (Cuốn sách đủ hay để tôi đọc tiếp.)

Cấu trúc với “such…that”

S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + V

Ví dụ:

 • It was such a boring film that I fell asleep from the beginning. 
  (Đó thật là 1 bộ phim chán đến nỗi tôi cảm thấy buồn ngủ ngay từ đầu.)

Xem thêm kiến thức chi tiết về cấu trúc so that và cấu trúc such that

3. Bài tập cấu trúc enough

Bài 1: Viết lại câu sử dụng cấu trúc enough

1. The water is quite cold. I can’t drink it.
2. Homework is very easy. I can do it.
3. Tom is tall. He is the tallest in his class.
4. He is rich. He can buy the car.
5. I don’t have much money. I can’t buy this dress.

Bài 2: Hoàn thiện câu với too hoặc enough

1. Lina is patient with his son.
2. I think the test is difficult.
3. There is much salt in these cakes.
4. I wish I were hardworking to pass the exam.
5. Is there drink for the party?

Trên đây là hệ thống toàn bộ lý thuyết về cấu trúc enough to và bài tập áp dụng. Hy vọng bạn học sẽ vững vàng hơn ở mảng kiến thức này trong mọi cuộc thi, dạng bài!


Đáp án bài 1:

1. The water isn’t warm enough for me to drink.
2. Homework is easy enough for him to do.
3. Tom is tall enough to be the tallest in his class.
4. He is rich enough to buy the car.
5. I don’t have enough money to buy this dress.

Đáp án bài 2:

1. Lina is patient enough with his son.
2. I think the test is too difficult.
3. There is too much salt in these cakes.
4. I wish I were hardworking enough to pass the exam.
5. Is there enough drink for the party?

, ,