Cấu Trúc So That: Toàn Tập Kiến Thức Bạn Cần Biết

Cấu Trúc So That: Toàn Tập Kiến Thức Bạn Cần Biết

Cấu trúc so that và cấu trúc such that là hai dạng câu rất thông dụng trong tiếng Anh. Nếu bạn còn lúng túng khi đối diện với những dạng bài về so that và such that thì hãy đọc cho sâu, ngẫm cho kỹ những thông tin dưới đây nhé!

1. Cách đặt câu với cấu trúc so that

Cấu trúc so that với tính từ

Khi so that đi cùng với tính từ chúng ta có công thức sau:

S + be + so + adj + that + S ​+ V

Ví dụ:

 • The water was so cold that I couldn’t eat it. 
  (Nước quá lạnh đến nỗi tôi không thể uống được.)

Công thức so that với trạng từ

Khi so that đi cùng với trạng từ chúng ta có công thức sau:

S + V(thường) + so + adv + that + S + V

Ví dụ: 

 • He ran so fast that no one could catch up to him.
  (Anh ta chạy nhanh đến nỗi không ai đuổi kịp anh ta.)

Cấu trúc so that với danh từ đếm được

Khi so that đi cùng với danh từ đếm được chúng ta có công thức sau:

S + V + so + many/few + plural / countable noun + that + S + V

Ví dụ:

 • We had so many apples for lunch that we could not eat all of them. 
  (Chúng tôi có quá nhiều trái táo cho bữa trưa đến nỗi chúng tôi không thể ăn hết được.)

Công thức so that với danh từ không đếm được

Khi so that đi cùng với danh từ không đếm được chúng ta có công thức sau:

S + V + so + much/little + uncountable noun + that + S + V

Ví dụ: 

 • They drank so much beer at the party that they felt so high at night. 
  (Họ uống quá nhiều bia ở bữa tiệc đến nỗi ai cũng quá khích vào buổi tối.)

Đảo ngữ với so that

Cấu trúc đảo ngữ thường mang nét nghĩa nhấn mạnh hơn. Trong cấu trúc với so that, khi đảo ngữ chúng ta có công thức sau:

So + Adj/ Adv + V + S + that + mệnh đề

Ví dụ:

 • The water was so cold that I couldn’t eat it. 
  => Đảo ngữ: So cool the water was that I couldn’t eat it.

  (Nước quá lạnh đến nỗi tôi không thể uống được.)

CHÚ Ý: Khi trong cấu trúc so that có chứa “be so much/great” thì sẽ đổi thành “such be + noun”.

Ví dụ:

 • The room is so great that I don’t want to leave.
  => Đảo ngữ: Such is the room that I don’t want to leave.

  (Căn phòng đẹp đến nỗi tôi không muốn rời đi.)

Cấu trúc so that và các cấu trúc khác cùng ý nghĩa

Cả so that và such that đều là những cấu trúc câu mang nét nghĩa quá đến nỗi mà nhưng cách sử dụng của chúng lại không hoàn toàn giống nhau. Điển hình khi nhìn vào cách sắp xếp danh từ, tính từ trong câu sẽ thấy sự khác biệt về vị trí:

 • Cấu trúc so that:

S+ be/verb + so + adj/adv + that + Clause 2 

 • Cấu trúc such that:

S+ be + such + adj + S + that + Clause 2

Tất nhiên, chúng chỉ khác nhau ở dạng thức thể hiện, còn lại ngữ nghĩa thì vẫn giống nhau và có thể dùng thay thế cho nhau trong quá trình diễn đạt.

2. Cách đặt câu với cấu trúc such that

Cấu trúc such that với danh từ

Khi such that đi cùng với danh từ chúng ta có cấu trúc sau:

S + V + such + Adjective + Noun + that + S + V

Ví dụ:

 • It was such nice weather that we went on a picnic.
  (Trời thật đẹp để đi dã ngoại.)
 • They are such beautiful hats that I can stop myself from buying them.
  (Những chiếc mũ đó thật sự đẹp tới mức mà tôi không thể ngăn cản bản thân không mua chúng.) 

Đảo ngữ của such that

Cấu trúc đảo ngữ với such that chúng ta có công thức sau:

Such + to be + N + that + mệnh đề

Ví dụ: 

 • It was such a heavy box that John could not lift it.
  => Đảo ngữ: Such was a heavy box that John could not lift it.

  (Cái hộp nặng đến nỗi John không thể nhấc nó lên.)

3. Lưu ý khi dùng 2 cấu trúc này.

Khi sử dụng công thức so that và such that chúng ta có một vài lưu ý đặc biệt như sau:

Với cấu trúc so that, một vài điều cần chú ý gồm:

 1. Trước tính từ, trạng từ nếu có sự xuất hiện của “too, so, very, quite…” thì cần lược bỏ chúng trong cấu trúc so that.

Ví dụ:

 • John is very strong. He can lift the box easily.
  => John is so strong that he can lift the box easily.

  (John khỏe đến nỗi anh có thể nâng cái thùng dễ dàng)
 1. Khi câu có chứa “a lot of, lots of” thì phải đổi thành “much, many” trong công thức so that.

Ví dụ:

 • I bought a lot of books yesterday. I am out of money now.
  => I bought so many books yesterday that I am out of money now.

  (Ngày hôm qua tôi đã mua nhiều sách đến nỗi chẳng còn đồng nào)
 1. Sau that là một mệnh đề.

Ví dụ: 

 • The weather was so cold that I had to wear a coat.
  (Thời tiết lạnh đến nỗi tôi phải mặc thêm áo khoác.)

Với cấu trúc such that, một vài điều cần chú ý gồm:

 1. Trước tính từ, trạng từ nếu có sự xuất hiện của “too, so, very, quite…” thì cần lược bỏ chúng trong câu chứa công thức so that.

Ví dụ:

 • John is a very lazy boy. No one likes him.
  => John is such a lazy that no one likes him.

  (John là 1 gã lười đến mức chẳng ai thích hắn)
 1. Nếu danh từ trong câu ở dạng số ít hoặc không đếm được thì không dùng (a/an)

Ví dụ:

 • It is such nice weather that we should go out.
  (Thời tiết thật đẹp chúng ta nên ra ngoài)
 1. Nếu sau tính từ không có danh từ thì lấy danh từ ở đầu câu vào rồi thế đại từ vào chủ từ.

Ví dụ:

 • The water is too hot. I can’t drink it.
  => It is such hot water that I can’t drink it.

  (Nước quá nóng đến nỗi tôi không thể uống.)

4. Bài tập với cấu trúc so that và such that.

 1. It was such an expensive house that nobody can buy it.
  → The house was so ________________________________________
 2. The food was so good that we ate all of it.
  → It was __________________________________________________
 3. The patient was too weak to get up.
  → The patient was so _______________________________________
 4. This room is too dark for me to study.
  → This room is so __________________________________________
 5. This room is too small for us to take the meeting
  → It is such  ___________________________________________
 6. The test was so difficult that we couldn’t do it.
  → It is __________________________________________
 7. The map is too old for me to read.
  → The map is ___________________________________________

Đáp án:

 1. The house was so expensive that nobody could buy it. 
 2. It was such good food that we ate all of it. 
 3. The patient was so weak that he couldn’t get up. 
 4. This room is so dark that I cannot study in it.  
 5. It is such  a small room that we cannot take the meeting in it. 
 6. It is such a difficult test that we couldn’t do it. 
 7. The map is such an old one that I cannot read it.  

Hy vọng toàn bộ kiến thức tổng hợp cấu trúc so that và such that trên đây sẽ giúp bạn tự tin hơn khi gặp những dạng bài tương tự.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *