Tổng Hợp Kiến Thức Về Cấu Trúc Suggest Trong Tiếng Anh

Tổng Hợp Kiến Thức Về Cấu Trúc Suggest Trong Tiếng Anh

Học tiếng Anh, bên cạnh từ đơn lẻ thì người học cần song hành nắm bắt được những cấu trúc liên quan. Suggest là một từ đã quá quen thuộc với mọi người và cấu trúc suggest cũng nhiều vô kể. Hãy cùng chúng tôi tổng hợp lại trong những thông tin dưới đây nhé!

1 – Tổng hợp các công thức và cách dùng cấu trúc suggest trong tiếng Anh

Công thức suggest với danh từ/cụm danh từ

Khi suggest đi cùng danh từ/cụm danh từ thì nó đóng vai trò như một tân ngữ của động từ suggest trong câu.

Ví dụ:

 • I suggest a cup of coffee for morning.
  (Tôi gợi ý một cốc cà phê cho buổi sáng.)
 • Mary suggested roses for the living room.
  (Mary gợi ý hoa hồng cho phòng khách.)

Trong trường hợp người nói muốn đề cập đến đối tượng cụ thể tiếp nhận lời gợi ý, đề nghị thì sử dụng cấu trúc sau:

S + suggest sth + to sb….

Ví dụ:

 • Can you suggest an interesting book to me?
  (Bạn có thể gợi ý cho tôi một cuốn sách thú vị được không?)

Cấu trúc suggest với that

Khi muốn đưa ra một đề xuất nào đó, chúng ta có thể sử dụng suggest đi cùng với that và theo sau đó là một mệnh đề. Đôi lúc cũng có thể bỏ that nếu ngữ cảnh giao tiếp không cần quá trang trọng.

Ví dụ:

 • I suggest (that) we go out to have lunch.
  (Tôi đề xuất là chúng ta ra ngoài ăn để ăn trưa.)

Lưu ý:

(***) Khi sử dụng cấu trúc suggest + that… thì động từ trong mệnh đề theo sau that sẽ ở dạng nguyên thể bất kể chủ ngữ số ít hay số nhiều.

Ví dụ:

 • He suggests that Mary (should) do exercise regularly.
  (Anh ấy gợi ý rằng Mary (nên) tập thể dục thường xuyên.)

Công thức suggest với V-ing

Theo sau suggest, chúng ta có thể sử dụng một động từ ở dạng Ving khi muốn đề cập đến một hành động nhưng không chỉ rõ ai là người thực hiện hành động đó.

Ví dụ:

 • He suggested going swimming in summer.
  (Anh ấy đề xuất đi bơi vào mùa hè.)

Cấu trúc suggest với từ để hỏi (WH-question words)

Ngoài ra, suggest hoàn toàn có thể đứng trước các từ để hỏi gồm có where, what, when, who, how.

Ví dụ:

 • Could you suggest where I might buy a watch for my boyfriend?
  (Bạn có thể gợi ý nơi tôi có thể mua một chiếc đồng hồ cho bạn trai của mình không?)

2 – Câu tường thuật sử dụng suggest

Khi chuyển đổi từ câu tường thuật trực tiếp sang gián tiếp có chứa động từ suggest chúng ta có cấu trúc sau:

S + suggested + V-ing = S + suggested + that + S + V-infinitive

Ví dụ:

 • “Why don’t we go swimming this weekend?”, John said.
  (John nói: “Tại sao chúng ta không đi bơi vào cuối tuần này nhỉ?”).

  => John suggested that we go swimming this weekend = Marry suggested going swimming this weekend.

3 – Lưu ý

Khi sử dụng suggest và các cấu trúc suggest, bạn cần lưu ý một số trường hợp sau:

3.1 – Không dùng to – infinitive sau “suggest”

Động từ theo sau suggest chỉ có thể chia ở dạng Ving, không được phép chia “to-V” hay bất cứ thể nào khác.

Ví dụ:

 • SAI: I suggest to go swimming. (Tôi đề xuất đi bơi)
 • ĐÚNG: I suggest going swimming. (Tôi đề xuất đi bơi)

3.2 – Khi trong cấu trúc suggest có tân ngữ chỉ người thì bắt buộc giới từ đi liền trước nó phải là “to”

Ví dụ:

 • Mary likes luxury restaurants and she always suggests them to us.
  (Mary thích những nhà hàng sang trọng và cô ấy luôn gợi ý chúng cho chúng tôi.)

3.3 – Khi suggest được chia ở thì quá khứ thì có thể dùng thêm “should” trong mệnh đề sau that và đặt sau chủ ngữ, trước động từ.

Ví dụ:

 • The doctor suggested that he should cut down on fat ingredients.
  (Bác sĩ khuyên rằng anh ta nên cắt giảm các thành phần chất béo.)

Xem thêm kiến thức cần biết về cấu trúc enough

4 – Bài tập áp dụng công thức suggest

Bài 1: Sử dụng gợi ý và viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

 1. Frank has got a headache.
  ==> I suggest ______________________________.
 2. Minh is leaving his car outside the market. (lock/carefully).
  ==> I suggest ______________________________.
 3. Why don’t you watch more English films, Viet? (should).
  ==> The teacher suggested _____________________.
 4. They ate more vegetables and fruits.
  ==> I suggest ______________________________.
 5. Why don’t you ask him yourself.
  ==> I suggest _____________________________.

Đáp án bài 1:

Bài 2: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1. My teacher suggested we _____ (study) harder to get the good exam result.
 2. Our leader suggested _____ (arrive) on time.
 3. My parents have suggested _____ (go) to Paris for next summer vacation.
 4. My younger sister suggests that I _____ (swim) to have good health.
 5. This phone suggests that he _____ (be) a thief.
 6. I suggest __________ (help) poor families with their chores.
 7. I suggest that you __________ (join) English speaking clubs.
 8. I suggest __________ (give) lessons to poor children.
 9. I suggest that you __________ (have) a good English dictionary.
 10. She suggests _________ (help) street children.

Trên đây là toàn bộ hệ thống lý thuyết về cấu trúc suggest và bài tập ứng dụng. Hy vọng bài viết đã giúp bạn có được những thông tin cần thiết về cách sử dụng cấu trúc suggest và tự tin khi gặp các dạng bài liên quan.


Xem thêm:


Đáp án bài 1:

 1. I suggest Frank should get a headache.
 2. I suggest Minh lock his car outside the market carefully.
 3. The teacher suggests Viet should watch more English films.
 4. I suggest they should eat more vegetables and fruits.
 5. I suggest you should ask him yourself.

Đáp án bài 2:

 1. study
 2. arriving
 3. going
 4. swim
 5. be
 6. helping
 7. join
 8. giving
 9. have
 10. helping


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *